Monday, September 22, 2014

2014中國漢字聽寫大會第八場詞語筆記

2014《中國漢字聽寫大會》複賽第八場早已結束,但最近一段時間太忙,很難抽出時間好好學習,並做筆記。我於是分為幾個小段時間,今天終於完成了學習,這樣我可以繼續我的筆記博客。

這次參加的是台灣:中國台灣代表隊、湖北:麻城市思源實驗學校代表隊、新疆:烏魯木齊市第十三中學代表隊和山東:青島實驗初級中學代表隊。最後是台灣隊一選手與湖北隊三人角逐,終於湖北隊勝出。

我繼續在網上參加了大會,用筆和紙認真學寫了所有漢字。下面是我的筆記,這裡我用蘋果的漢字書寫法輸入。
本場主考官是:梁艷


聽寫
拼音
對錯
成人正確率
比賽隊
第一輪
1
摧枯拉朽
cuī/kū/lā/xiǔ
29%
台灣
2
簸箕
bò/ji
12%
湖北
3
怯懦
qiè/nuò
37%
新疆
4
哀鸿遍野
āi/hóng/biàn/yě
45%
山東
5
切磋
qiē/cuō
48%
6
扶掖
fú/yè
32%
7
欲壑难填
yù/hè/nán/tián
16%
8
含饴弄孙
hán/yí/nònɡ/sūn
21%
9
残骸
cán/hái
36%
10
洋泾浜
yánɡ/jīnɡ/bānɡ
7%
11
仪门
yí/mén
7%
12
以丰补歉
yǐ/fēng/bǔ/qiàn
8%
13
睿智
ruì/zhì
35%
14
笤帚
tiáo/zhou
5%
15
莅临
lì/lín
37%
16
夙兴夜寐
sù/xīng/yè/mèi
2%
第二輪
17
踺子
jiàn/zi
10%
18
扶正祛邪
fú/zhèng/qū/xié
6%
19
丙酮
bǐnɡ/tónɡ
24%
20
地幔
dì/màn
34%
21
深孚众望
shēn/fú/zhònɡ/wànɡ
11%
22
题跋
tí/bá
23%
23
命途多舛
mìng/tú/duō/chuǎn
23%
24
借箸代筹
jiè/zhù/dài/chóu
20%
25
李代桃僵
lǐ/dài/táo/jiāng
22%
26
揆度
kuí/duó
2%
27
歆羡
xīn/xiàn
3%
28
巨擘
jù/bò
12%
29
骨鲠在喉
ɡǔ/ɡěnɡ/zài/hóu
13%
30
迎迓
yínɡ/yà
4%
第三輪
31
梦貘
mèng/mò
3%
32
龟趺
ɡuī/fū
2%
33
以戈舂黍
yǐ/gē/chōng/shǔ
0%
34
缃绮
xiānɡ/qǐ
0%
35
窒阂
zhì/hé
0%
36
矜句饰字
jīn/jù/shì/zì
0%
37
仰秣
yǎng/mò
11%
38
黄猺
huánɡ/yáo
12%
39
攻讦
ɡōnɡ/jié
8%
40
惮烦
dàn/fán
15%
第四轮
41
城垣
chéng/yuán
?%
42
銮舆
luán/yú
?%
43
正襟危坐
zhèng/jīn/wēi/zuò
?%
44
毁家纾难
huǐ/jiā/shū/nàn
?%
45
觥筹交错
ɡōnɡ/chóu/jiāo/cuò
?%
46
敝屣
bì/xǐ
?%
47
不啻
bù/chì
?%
48
参劾
cān/hé
?%
49
暝色
mínɡ/sè
?%
50
铢积寸累
zhū/jī/cùn/lěi
?%
獲勝
湖北隊
場外獲勝者中國人大附中
語文老師
趙玉嬌

參考


No comments:

Post a Comment