Tuesday, August 19, 2014

中文漢字聽寫大會第六場詞語筆記

2014『中國漢字聽寫大會』第六場的視頻上網了。我繼續在網上參加了大會,用筆和紙認真學寫了所有漢字。下面是我的筆記,這裡我用蘋果的漢字書寫法輸入。

比賽最後,吉林隊剩下一個小機靈選手,但還是最後不敵強大的江蘇隊四人。

複賽共有九場。接著還有半決賽,個人晉級賽,最後是總決賽。

本場主考官是:李梓萌

比賽中有許多非常難的字,我都不認識,更談不上寫了。不過,拷貝在谷歌上搜索,可以迅速查找其意思和讀音。

聽寫
拼音
對錯
成人正確率
比賽隊
第一輪
1
穹庐
qiong2 lu2
10%
新疆
2
蔷薇
qiang2 wei1
22%
吉林
3
天籁
tian1 lai4
17%
江蘇
4
袒露
tan3 lu4
13%
青海
5
揣摩
chuai3 mo2
19%
6
钢镚
gang1 beng4
12%
7
转氨酶
zhuan3 an1 mei2
14%
8
饮鸩止渴
yin3 zhen4 zhi3 ke3
6%
9
折㦸泥沙
zhe2 ji3 chen2 sha1
14%
10
汗牛充栋
han4 niu2 chong1 dong4
20%
11
解嚢
jie3 nang2
20%
12
拜谒
bai4 ye4
26%
13
瘌痢
la4 li4
2%
14
并行不悖
bing4 xing2 bu2 bei4
17%
15
赊欠
she1 qian4
31%
第二輪
16
厝火积薪
cuo4 huo3 ji1 xin1
4%
17
戮力同心
lu4 li4 tong2 xin1
1%
18
诘难
jie2 nan4
19%
19
撮要
cuo1 yao4
9%
20
盗跖
dao4 zhi2
2%
21
顰眉
pin2 mei2
7%
22
谙练
an1 lian4
16%
23
弹铗无鱼
dan4 jia2 wu2 yu2
0%
24
颟顸
man1 han1
0%
25
皂隶
zao4 li4
2%
26
蜉蝣
fu2 you2
16%
27
钤辖
qian2 xia2
0%
第三輪
28
尕巴节
ga3 ba1 jie2
1%
29
深耕易耨
shen1 geng1 yi4 nou4
0%
30
夕惕若厉
xi1 ti4 ruo4 li4
0%
31
蜾蠃
guo2 luo3
0%
32
啴缓
tan1 huan3
0%
33
主一无适
zhu3 yi1 wu2 shi4
0%
34
遑论
huang2 lu4
4%
35
荐臻
jian4 zhen1
0%
第四轮
36
偈子
ji4 zi
11%
37
合浦珠还
he2 pu3 zhu1 huan2
2%
38
卑以自牧
bei1 yi3 zi4 mu4
1%
39
贲临
bi4 lin2
0%
40
闾巷
lv2 xiang4
4%
41
榫卯
sun3 mao3
2%
42
时乖运蹇
shi2 guai1 yun4 jian3
4%
43
潆洄
ying2 hui2
1%
44
潋滟
lian4 yan4
11%
45
奉申贺敬
feng4 shen1 he4 jing4
2%
46
妻孥
qi1 nu2
11%
47
曲突徙薪
qu1 tu1 xi3 xin
2%
48
京畿
jing1 ji1
0%
49
甄奇录异
zhen1 qi2 lu4 yi4
0%
50
㽜井瞽人
yuan1 jing3 gu3 ren2
0%
獲勝
江蘇隊
場外獲勝者山西民辦高中
語文老師
王里福

參考


No comments:

Post a Comment