Thursday, August 28, 2014

2014中國漢字聽寫大會第七場詞語筆記

2014《中國漢字聽寫大會》結束了複賽第七場的角逐。江西省南昌二中擊敗西藏自治區拉薩市江蘇中學、安徽省壽縣三中、寧夏回族自治區銀川外國語實驗學校三個代表隊,晉級半決賽。劉安琪在進行到42個單詞『胪列』時,她做出一飛吻手勢,表現出自信和活潑可愛。雖然她遺憾負于對手,但她特立獨行的個性、博古通今的積澱與鎮定自若的表現給全國觀眾留下了非常深刻的印象。她將與西藏隊的劉婉欣、安徽隊的張經緯一起進入最佳個人晉級賽,依舊有機會參加冠軍賽爭奪最後的桂冠。

我繼續在網上參加了大會,用筆和紙認真學寫了所有漢字。下面是我的筆記,這裡我用蘋果的漢字書寫法輸入。本場主考官是:李梓萌


聽寫
拼音
對錯
成人正確率
比賽隊
第一輪
1
功亏一箦
gong1 kui1 yi1 kui4
15%
江西
2
驮运
tuo2 yun4
34%
西藏
3
紊乱
wen3 luan4
34%
安微
4
满腔热忱
man3 qiang1 re4 chen2
54%
宁夏
5
踟蹰不前
zhi2 chu2 bu4 qian2
11%
6
契约
qi4 yue1
25%
西
7
见微知著
jian4 wei1 zhi1 zhu4
42%
8
张皇失措
zhang1 huang2 shi1 cuo4
14%
9
攒动
cuan3 dong4
28%
10
因地制宜
yin1 di4 zhi4 yi2
40%
西
11
扈从
hu4 cong2
7%
12
破的
puo4 di4
26%
13
不刊
bu4 kan1
28%
14
虔敬
qian2 jing4
23%
西
15
迨及
dai4 ji2
0%
16
高屋建瓴
gao1 wu1 jian4 ling2
14%
第二輪
17
蚍蜉撼树
pi2 fu2 han4 shu4
23%
18
隘口
ai4 kou3
31%
西
19
署理
shu3 li3
15%
20
公帑
gong1 tang3
2%
21
管窥蠡测
guan3 kui1 li3 ce4
7%
22
跬步
kui3 bu4
38%
西
23
弁言
bian4 yan2
2%
24
珪璋
gui1 zhang1
6%
25
尘芥
chen2 jie4
38%
26
不揣冒昧
bu4 chuai3 mao4 mei4
對(黃牌)
21%
西
27
卷㠸
juan4 zhi4
13%
28
淮橘为枳
huai2 ju2 wei2 zhi3
13%
29
晨昏定省
chen2 hun1 ding4 xing3
18%
30
人影幢幢
ren2 ying3 chuang2 chuang2
24%
西
31
犁庭扫闾
li2 ting2 sao3 yv3
0%
32
发韧
fa1 ren4
13%
第三輪
33
济河焚舟
ji2 he2 fen2 zhou1
20%
34
节葺
ji2 qi4
0%
西
35
宙合
zhou4 he2
0%
36
山隈
shan1 wei1
0%
37
蹜蹜
su4 su4
1%
38
俾夜作昼
bi3 ye4 zuo4 zhou4
0%
西
39
幂历
mi4 li4
0%
40
徂徠
cu2 lai2
5%
第四轮
41
秫米
shu2 mi3
0%
42
胪列
lu2 lie4
2%
43
菰蒲
gu1 pu2
7%
44
鸟哢
niao3 long4
12%
45
短褐穿结
duan3 he4 chuan1 jie2
11%
46
沦肌浃髓
lun2 ji1 jia1 sui3
2%
47
玉宸
yu4 chen2
2%
48
獬豸冠
xie4 zhi4 guan4
0%
49
藜藿
li2 huo4
0%
50
左书右息
zuo3 shu1 you4 xi1
0%
獲勝
江西隊
場外獲勝者人大附中
語文老師
杨卓姝

參考


No comments:

Post a Comment